Brezplačna dostava samo za naročila nad 40€

Cart

Trajnost je osrednji element naše vizije prihodnosti. Želimo aktivno voditi preobrazbo v trajnostno gospodarstvo in družbo, pomagati varovati in obnavljati naravo, prispevati k močnim skupnostim in krepiti zaupanje naših strank. Z našim okvirom trajnostnih ambicij 2030+ razvijamo nove dolgoročne ambicije za spodbujanje nadaljnjega napredka.

Eksterna certifikacija

ISO 9001:2015 - Ta standard temelji na številnih načelih upravljanja kakovosti, vključno z močno osredotočenostjo na stranke, motivacijo in vključenostjo najvišjega vodstva, procesnim pristopom in nenehnim izboljševanjem.

Uporaba ISO 9001 pomaga zagotoviti, da stranke prejmejo dosledne, kakovostne izdelke in storitve, kar posledično prinaša številne poslovne koristi.

Socialni standardi

BSCI – Cilj teh standardov je opredeliti etične in družbene vrednote za naše zaposlene, stranke, dobavitelje, investitorje in skupnost, s katero poslujemo, ter jih spoštovati in se osredotočati na zavezanost ohranjanju človekovih pravic. Standardi veljajo za vse naše poslovne operacije in se dopolnjujejo v skladu z lokalnimi pravnimi zahtevami.

GOTS certifikat (Global Organic Textile Standard)

V skladu s sodobnim načinom življenja ter težnjami okoljske in družbene ozaveščenosti so se oblikovala pravila in smernice za »zdravo« oblačenje. Alma Ras, kot podjetje, ki stremi k usklajevanju poslovanja z ekološkimi in socialnimi standardi, je razumela pomen »zdravega« oblačenja in temu usmerila tudi svoje prihodnje poslovanje. Vsi procesi so prispevali k temu, da je Alma Ras prejela enega najpomembnejših certifikatov v tekstilni industriji. GOTS je strogi prostovoljni globalni standard za celotno predelavo po žetvi (vključno s predenjem, pletenjem, tkanjem, barvanjem in proizvodnjo) oblačil iz certificiranih organskih vlaken (kot sta organski bombaž in organska volna) in vključuje okoljska in družbena merila.

Projekti

Eko projekti

Že dve leti zapored smo objavili javni razpis za prijavo eko projektov in načrtujemo, da bomo to idejo delali tudi dolgoročno. Cilj teh projektov je podpreti idejo, ki bo koristila družbi, in spodbuditi druge udeležence v procesu, da neposredno prispevajo k varovanju in ohranjanju okolja. Vedno imajo prednost društva, katerih ideje so trajnostne in imajo dolgoročnejše učinke.
Izvedi več ...

Sončni kolektorji

Vodeni po načelih samovzdržnosti – trajnostnega razvoja ter notranjih in zunanjih potreb po povečanju energetske učinkovitosti kot osnove prihodnjega razvoja in konkurenčnosti na trgu, smo vgradili in začeli uporabljati fotovoltaične panele. Z uvajanjem obnovljivih virov kot nadomestka ne bomo le zmanjšali letne porabe električne energije, temveč bomo tudi pozitivno vplivali na ekološke dejavnike in ohranjanje narave. Vodja projekta na tem projektu je bil Alli Agbar Mašić, zaposleni v podjetju Alma Ras, ki se je na interni razpisu »Inovacije in prihranki« prijavil z idejo o izgradnji sončnih elektrarn. V to investicijo je bilo vloženih dobrih 800.000 KM. Elektrarne bodo proizvedle približno 622.311,00 kWh električne energije letno, kar pomeni, da bo več kot 30 % naše celotne porabe električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije. Načrtovano zmanjšanje emisij CO2 je na obeh lokacijah približno 580 t/leto, kar je enako zasaditvi 13.000 drevesnih sadik.

Sodelovanje z znanimi - trajnostno poslovanje

Projekt, na katerega smo še posebej ponosni, je čudovita zgodba s podporo Maëlys de Rudder Tanović, ki je imela trajnostni vidik in s katero smo pomagali malemu podjetju, obrti, katerim grozi pozaba, in vse to skozi promocijo endemičnih, ogroženih naravne vire v BiH. Celotno zgodbo smo zaokrožili s pogozdovanjem Pančićeve Omorike, katero želimo zapustiti naslednjim generacijam. Trajnost je dolgoročna usmeritev v vseh vidikih poslovanja družbe Alma Ras, saj želimo biti odgovorni do družbe in skupnosti ter potrošnikom vedno ponuditi več vrednosti.

Zaposleni

Slogan »Dotik, ki ga ljubim« je sporočilo, na katerega se navezuje naša blagovna znamka Alma Ras, je pa tudi vodilo v našem odnosu do zaposlenih, partnerjev in potrošnikov, kar je rezultiralo v številnih akcijah, ki so zaznamovale in pustile pečat v letošnjem letu. . Posebno pozornost je pritegnila zgodba Sešito z ljubeznijo, kjer smo strankam prikazali kdo so zaposleni in kakšne so njihove življenjske zgodbe, ki jih vodijo pri delu, ki ga opravljajo. Druge zgodbe o zaposlenih, ki so prav tako »ukradle« pozornost naših bralcev, so tiste, kjer so zadovoljni zaposleni govorili o svojih uspehih v podjetju, napredovanju in za kaj so v organizaciji še posebej hvaležni.

Zeleno poslovanje

Podnebne spremembe so kriza s potencialno dramatičnimi posledicami za Zemljane. Povečane emisije toplogrednih plinov, kot je ogljikov dioksid (CO2), spreminjajo podnebje naše planete. Učinki podnebnih sprememb bodo negativno vplivali na milijarde ljudi, vendar je te učinke mogoče omiliti. Podjetja lahko zmanjšajo emisije toplogrednih plinov s prehodom na obnovljive vire energije in izboljšanjem učinkovitosti proizvodnih procesov. V tem duhu so Združeni narodi zastavili jasen cilj za omejitev dviga temperature naše planete, v okviru Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.
Izvedi več ...